Uw vertrouwde financiële coach

Financiële administratie en maatwerkadvies voor ondernemingen
in het midden- en kleinbedrijf, voor verenigingen en stichtingen.

Mijn naam is Peter Heubers, de oprichter en eigenaar van Heubers Financieel- en Personeelsmanagement. Mijn bedrijf is opgericht in 1998. Voordien was ik werkzaam in de accountancy. Mijn ervaring als ondernemer gebruik ik nu om andere ondernemers actief te begeleiden bij het voeren van financieel management, om samen te komen tot een accuraat beeld van de bedrijfsprestaties. Dit is de basis om verder te werken aan ontwikkeling en verbetering. Een open relatie en een tweerichtingsverkeer geven mij de gelegenheid om uit te groeien tot de financiële steunpilaar van uw onderneming.

Contact

Onze Filosofie

Financiële administratie is de fundering van elke onderneming, waarbij de dagelijkse administratieve taken u veel tijd kosten. Door uitbesteding aan een betrouwbare en deskundige partner creëert u meer ruimte om te ondernemen. Ons uitgangspunt is te bouwen aan een langdurige vertrouwensrelatie, zodat wij in staat zijn maatwerkadvies te leveren.

Contact

01/03

Financiële administratie


Contact

* Voor complexe zaken werken wij samen met diverse gespecialiseerde dienstverleners, waaronder accountantskantoren, juridische experts en fiscale adviseurs. Dit wordt door ons begeleid, zodat u altijd via één loket toegang heeft tot deze verschillende diensten.

 • Verzorgen en/of controleren van uw financiële administratie
 • Samenstellen jaarrekening
 • Online boekhouding
 • Aangiften omzet-, vennootschaps- en inkomstenbelasting
 • Accountantscontrole*
 • Facturering
 • Uitvoering van betalingsverkeer

02/03

Advies en Begeleiding


Contact

* Voor complexe zaken werken wij samen met diverse gespecialiseerde dienstverleners, waaronder accountantskantoren, juridische experts en fiscale adviseurs. Dit wordt door ons begeleid, zodat u altijd via één loket toegang heeft tot deze verschillende diensten.

 • Administratieve organisatie
 • Belastingadvies*
 • Opstellen begroting, meerjarenplan en liquiditeitsprognoses
 • Actuele managementinformatie (realisatie versus begroting)
 • Advies over bedrijfsfinanciering
 • Bedrijfsstructuur
 • Bedrijfsrisico's

03/03

Personeels- management


Contact

* Voor complexe zaken werken wij samen met diverse gespecialiseerde dienstverleners, waaronder accountantskantoren, juridische experts en fiscale adviseurs. Dit wordt door ons begeleid, zodat u altijd via één loket toegang heeft tot deze verschillende diensten.

 • Salarisadministratie
 • Aangifte loonbelasting
 • Arbeidscontracten*
 • Arbocontracten*
 • Pensioenen*
 • Organisatieadvies

Wij werken samen met u aan het opbouwen van een gezonde financiële structuur.

 • Goede administratieve organisatie
 • Bijgewerkte administratie
 • Actuele financiële informatie
 • Jaarrekening
 • Belastingaangiften

 • Periodieke financiele rapportage,
  o.a. omzet, kosten, rendement
 • Jaarbegroting en (eventueel)
  meerjarenplan
 • Financieringsplan/
  liquiditeitsprognose

 • Beoordeling operationele en
  financiele risico's
 • Identificeren van kostenbesparing
 • Evaluatie groeimogelijkheden,
  bv fusies en overnames
 • Fiscaal en juridisch plan van aanpak

 • Evaluatie realiteit versus
  planning
 • Periodieke voortgangsgesprekken
 • Organisatieaanpassingen
 • Implementatie van fiscaal en
  juridisch optimale bedrijfsstructuur

Basis dienstverlening

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek stellen wij samen met u vast wat uw behoeften zijn en hoe wij u hierbij kunnen helpen. In goed overleg wordt bepaald welk deel van de financiële administratie aan ons wordt uitbesteed. U bepaalt zelf hoe vaak u geïnformeerd wilt worden over de stand van zaken.

Actieve begeleiding naar betere resultaten

Voor u, maar ook voor uw financiers is het van belang dat u beschikt over tijdige en betrouwbare informatie. Wij zijn op de hoogte van de meest recente regelgeving en zorgen samen met u, dat u hieraan voldoet.

Voor veel van onze klanten vervullen wij ook de rol van financieel adviseur. Wij denken graag met onze klanten mee over mogelijkheden om de bedrijfsrisico’s beter te controleren en de resultaten te verbeteren. Het spreekt voor zich dat dit een grote mate van onderling vertrouwen vereist.

Tot slot

Vooruit kijken is minstens zo belangrijk als terug kijken. Met actuele bedrijfsinformatie en financiële planning krijgt u meer grip op uw bedrijfsvoering. Wij verzorgen tussentijdse rapportages, signaleren (potentiële) problemen en identificeren mogelijke kostenbesparingen. Daarnaast helpen wij u om begrotingen en liquiditeitsprognoses op te stellen. Voor veel ondernemingen is het lastig om deze activiteiten “op eigen kracht” te doen. Wij bieden hiervoor de structuur en de praktische ervaring. Onze klanten ondervinden deze “externe discipline” als prettig en nuttig.

020 441 46 80
info@heubers.nl

Heubers
Financieel Management

Jan Steen 13
1191 WK
Ouderkerk aan de AmstelHeubers
Financieel Management

Jan Steen 13
1191 WK
Ouderkerk aan de Amstel
020 441 46 80
info@heubers.nl